×
Rs. 5,000

Safety tank cleaning service

Safety tank cleaning service

Rs. 5,000


Posted on: 01 Nov 2019 | Ad id: 3364 | Ad views: 168 |
Ad Description:

safety tank cleaning

सेफ्टी ट्यांकी सफाई गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस |

अत्याधुनिक मेसिनबाट कुनै झन्झटबिना तुरुन्त सेफ्टीट्यांकी सफाई गर्नु परेमा, ढल बाथरूम मंगाल सफाई गर्नु परेमा |

सहर सफाई सेवा

कार्यालय :- गौरीघाट - ८, काठमान्डौ नेपाल

फोन :- 014485999

मोबाइल :- 9851152299, 9849377015

Have a question about this Ad ? Ask the Seller